367  Koča na Golici - Golica - Klek - Jeseniška planina
1459  Golič