512  Koča na Golici - Golica - Klek - Jeseniška planina
1631  Golič