855  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
2500  Grmovškov dom - Velika Kopa - Mala Kopa
2891  Tri dnevni izlet po Julijskih Alpah: planina Blato - planina V lazu - Mala Tičarica - Dolina Triglavskih jezer - Velika Zelnarica
3070  Dom pri Savici - Bogatinsko sedlo - Velika Montura - Velika Baba - Dom na Komni - Dom pri Savici
3908  Koča Pesnik - Ribniška koča - Jezerski vrh - Ribniško jezero - Črni vrh - Velika Kopa - Mala Kopa