236  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
855  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
1871  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
1673  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
2075  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči