978  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
585  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina
651  Trška gora - krožna pot po dolenjski vinski gorici
1944  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
2144  Sveta Marjeta na Golem - Dobravica - Ribniki doline Drage - trije izleti