853  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
2495  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
2301  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
2720  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
2818  Matajur - Mrzli vrh, Kuk nad Livkom, Livek - Jevšček, 4 izleti