93  Peračica
178  Bogenšperk
213  Rogla - Lovrenška jezera
205  Grmovškov dom - Velika Kopa - Mala Kopa
436  Mlinčki pri Suhadolah - Koseški hrib