234  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
854  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
503  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina
1597  Lavričeva koča na Gradišču
2182  Rogla - tri krožne poti: Lovrenška jezera, Koča na Jurgovem, Koča na Pesku in razgledni stolp na Rogli