798  Kambreško - slap na reki Idriji, Kambreško - Globočak, 2 izleta
1172  Slap Virje in izvir Glijuna
5102  Slap Kosca - Gradišče - Kucelj - slapovi Višnjice
5333  Tonocov grad in slap Kozjak