6870  Strunjanski križ - Mesečev zaliv
5056  Gozdna pot Pišece
5468  Grad Pišece
6077  Sečoveljske soline ob Dragonji
5320  Sečoveljske soline iz Seče