1434  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
3900  Izvir Podlomščice - Županova jama - protiturški tabor Cerovo
5376  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
5069  Lurška jama
6745  Podpeško jezero - Planinca - Ledena jama