358  Nazarje - krožna pot na samostan in mestni grad
466  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
2066  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
1868  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
2311  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči