23  Kalični vrh - Kamni grič - Dom na Travni gori
24  Sveti Ahac
52  Savica - Dom na Komni - Planina za Migovcem - Konjsko sedlo - Vrh Krnic - Vogel - planina Zadnji Vogel - Savica
272  Planina Kuk - planina Razor - Vrh nad Škrbino - krožna pot
470  izvir Podlomščice - Županova jama - protiturški tabor Cerovo