568  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
2949  Izvir Podlomščice - Županova jama - protiturški tabor Cerovo
4502  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
4201  Lurška jama
5798  Podpeško jezero - Planinca - Ledena jama