95  Peračica
178  Bogenšperk
215  Rogla - Lovrenška jezera
206  Grmovškov dom - Velika Kopa - Mala Kopa
439  Mlinčki pri Suhadolah - Koseški hrib