93  Peračica
177  Bogenšperk
212  Rogla - Lovrenška jezera
205  Grmovškov dom - Velika Kopa - Mala Kopa
436  Mlinčki pri Suhadolah - Koseški hrib