2897  Kalični vrh - Kamni grič - Dom na Travni gori
4783  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
5709  Kamni grič
5366  Gradiški grič