230  Slovenske Konjice - grad Konjice - Stolpnik
391  Slavkov dom - Petelinc - sv.Marjeta - Jeterbenk
329  Rakov Škocjan - Veliki naravni most
343  Veliko Kozje
382  Blegoš