85  Koča Pesnik - Ribniška koča - Jezerski vrh - Ribniško jezero - Črni vrh - Velika Kopa - Mala Kopa
124  Brinjeva gora
212  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
396  Planina Blato - Planina pri Jezeru - Planina Dedno polje - Mala Tičarica - Velika Tičarica - Koča pri Triglavskih jezerih - Mala Zelnarica - Velika Zelnarica
456  Lipica