212  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
695  Slovenske Konjice - grad Konjice - Stolpnik
807  Grad Lindek
1063  Stari grad nad Radljami ob Dravi
1469  Slap Kosca - Gradišče - Kucelj - slapovi Višnjice