1021  Slap Rinka - Izvir Savinje - Dom na Okrešlju
853  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
1686  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
2324  Planinski dom pod Ježo - Deveti konfin - Očna - Ježa - Na gradu, krožen povratek
3589  Trubarjeva domačija - Veliki Osolnik - Velike Lašče - grad Turjak - Bajdinški potok