1022  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
1859  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
3034  Matajur - Mrzli vrh, Kuk nad Livkom, Livek - Jevšček, 4 izleti
3658  Savica - Dom na Komni - Planina za Migovcem - Konjsko sedlo - Vrh Krnic - Vogel - planina Zadnji Vogel - Savica
4046  Planina Kuk - planina Razor - Vrh nad Škrbino - krožna pot