591  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina
758  Pot ob rakah - Divje jezero - Idrijska Bela
2445  Megalitska Kamnita miza, oziroma Tomaževa miza
3657  Jelenk
5891  Rupnikova linija na Zaplani