1964  Črna glava
1793  Škabrijel
1777  Nanos-Vojkova koča
1729  Sveta Marija Vitovlje
1689  Špičasti vrh