93  Peračica
177  Bogenšperk
212  Rogla - Lovrenška jezera
204  Grmovškov dom - Velika Kopa - Mala Kopa
435  Mlinčki pri Suhadolah - Koseški hrib