5876  Veli Badin
5426  Strunjanski križ - Mesečev zaliv
5419  Kuk
5368  Ostrič - Medvižica - Razsušica
5301  Kokoš