2035  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
3644  Kršičevec in Mrzla jama