638  Kalični vrh - Kamni grič - Dom na Travni gori
1870  Veliki Rog
3594  Rimski zid pod Jerebičjo skalo na Rakitni
2877  Izvir Ribnice
3528  Izvir Rakitnice