1295  Žeželj
4567  Po Semiški gori: Gaber - Semenič - Smuk - panoramska cesta
5035  Mitrej pri Rožancu
4672  Izvir Okno
6976  Izvir Krupe