6976  Izvir Krupe
5143  Izvir Lahinje
5035  Mitrej pri Rožancu
4672  Izvir Okno
4567  Po Semiški gori: Gaber - Semenič - Smuk - panoramska cesta