1286  Žeželj
4554  Po Semiški gori: Gaber - Semenič - Smuk - panoramska cesta
5019  Mitrej pri Rožancu
4660  Izvir Okno
6959  Izvir Krupe