6959  Izvir Krupe
5134  Izvir Lahinje
5017  Mitrej pri Rožancu
4658  Izvir Okno
4553  Po Semiški gori: Gaber - Semenič - Smuk - panoramska cesta