1112  Žeželj
4370  Po Semiški gori: Gaber - Semenič - Smuk - panoramska cesta
4769  Mitrej pri Rožancu
4455  Izvir Okno
6604  Izvir Krupe