6604  Izvir Krupe
4904  Izvir Lahinje
4769  Mitrej pri Rožancu
4455  Izvir Okno
4370  Po Semiški gori: Gaber - Semenič - Smuk - panoramska cesta