2682  Pilštajn
2290  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
2548  Lurška jama
3453  Janina nad Rogaško Slatino
2693  Grad Podsreda