4599  Šmartinsko jezero
4338  Izvir Ljubije
3916  Sveti Križ nad Belimi Vodami
3474  Kačji grad
3366  Gora Oljka