3050  Šmartinsko jezero
2904  Izvir Ljubije
2690  Sveti Križ nad Belimi Vodami
2230  Jama Pekel
2191  Kačji grad