3484  Izvir Ljubije
3472  Šmartinsko jezero
3021  Sveti Križ nad Belimi Vodami
2656  Kačji grad
2546  Jama Pekel