1765  Slap Rinka - Izvir Savinje - Dom na Okrešlju
1447  Sveti Lenart na Rebri - krožna pot pod Krvavcem
1479  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
2307  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
2962  Planinski dom pod Ježo - Deveti konfin - Očna - Ježa - Na gradu, krožen povratek