Koča pod Bogatinom

Koča pod Bogatinom se nahaja sredi široke kotline planine Na Kraju na prehodu s Spodnje Komne na Lepo Komno. Idilično planino je med prvo svetovno vojno izdatno pozidala avstroogrska vojska. Postavili so preko trideset zidanih in lesenih objektov. Tu je bilo zaledje bližnje soške fronte na Krnskem pogorju in bolnišnica, kjer so zdravili bolne in lažje ranjene vojake. Današnja koča je bila tekom let večkrat prezidana ali obnovljena in je edini ohranjeni ostanek nekdanje bolnišnice in svojevrsten spomin na težke čase, ki jim niti ti od človeka tako oddaljeni kraji niso mogli uiti. Odmaknjeno planino obdaja več znanih vrhov Spodnjih Bohinjskih gora. Najbolj znan je bajeslovni Bogatin. Poleg njega stoji Mahavšček, oziroma Veliki Bogatin. Prav tako se lepo vidita Podrta gora in Tolminski Kuk. Proti zahodu opazimo Bogatinsko sedlo in nad njim Srednji vrh iz masiva Lanževice.  
 
Povezava na izlet Koča pod Bogatinom.