Veliki Rog

Veliki Rog je najvišji vrh visokokraške planote Kočevski Rog. Odmaknjena in divja pokrajina je bila odkrita šele v 14. stoletju, ko so Ortenburški grofje pričeli vanjo naseljevati uporne nemške kmete. Kljub težki življenjskim razmeram je število prebivastva dolga stoletja počasi naraščalo. Niti pogostim turškim roparskim napadom ni uspelo zaustaviti tega procesa in ko so leta 1641 gospostvo prevzeli turjaški Auerspergi je kočevska pričela cveteti. V 19. stoletju se je prebivalstvo, zaradi pretežkih življenjskih razmer, pričelo počasi izseljevati, dokler se ni zgodila druga svetovna vojna, ko so se hkrati izselili skoraj vsi potomci nekdanjih kolonistov. Območje je bilo po vojni zaprto za širšo javnost in tudi zato so se nekdanji pašniki in travniki, sadovnjaki in njive zarastli. Tudi opuščene vasi niso nikoli več oživele in narava je počasi pričela uveljavljati svoj večni red. Šeststo let bivanja in delovanja človeka je zlagoma prekrila z mehko preprogo bukovega in jelovega gozda. Neokrnjena narava ponovno postaja priložnost ne samo Kočevskega Roga, temveč vse Ribniško-Kočevske pokrajine. Njen največji zaklad so pragozdovi, področja kjer ni prostora za človekove posege. Tu dobro ali slabo tako kot si ga predstavljamo ljudje ne obstaja. Vse teče v večni ciklični harmoniji. Vsak, še tako neznaten pripradnik te divje pokrajine ima svojo vlogo. Narava ga hrani in krepi in ko pride do konca svoje poti ga razkroji in sprejme vase z edinim namenom, da zraste novo življenje. Red, ki velja za vse enako, tako za najneznatnješo bilko, kot za največjo in najdebelejšo jelko. Modrost od katere bi se ljudje lahko zelo veliko naučili.
 
Povezava na izlet Veliki Rog.