Debela griža

Debela griža je eno naših najlepših in najbolj ohranjenih gradišč ne le na Krasu, temveč tudi na širšem prostoru med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. Njena velika posebnost je nižinska lega na sicer nekoliko privzdignjenem terenu, umeščanje vrtač v obrambni sistem naselbine in simetrična oblika. Po dolžini preči Debelo grižo kolovozna pot, ki vodi iz Volčjega Gradu proti Komnu. Tam kjer pot vstopi v gradišče in ga zapusti je obzidje ojačano z dodatnim nasipom kar priča o tem, da gre za pot, ki je obstajala že v prazgodovini, v času ko je bilo gradišče še živo. Debela griža je tako odlično izkoristila udobje nižinske lege ne da bi varnost naselbine kakorkoli trpela, kar je prav tako njena velika posebnost. Vzhodno in zahodno od Debele griže je vrsta manjših gradišč, ki so verjetno delovale kot opazovalnice. Gradišče in vasica Volčji Grad sta umeščena med štiri velike prazgodovinske naselbine Sveto, Sveti Lenart, Tomaj in Štanjel.
Povezava na izlet Debela griža.