Lipica

Le redko kdo ob obisku kobilarne Lipica zavije še proti Dolini Marije Lurške. Nahaja se dobrih deset minut hoje stran. Je v samoto  gozda v Krkavcah odmaknjena vrtača, kjer nas bo prevzela tišina, ki je v kobilarni ne bomo deležni. Vanjo se je rad zatekal Karel Grunne, eden od upravnikov Lipice v 19. stoletju, saj je hudo zbolel za tuberkulozo. Zaobljubil se je, da bo v primeru ozdravitve v vrtači postavil oltar posvečen Mariji. Zdravje se mu je povrnilo in v živo skalo je dal vklesati kapelico Marije Lurške. Posvečena je bila leta 1889.
Zgodba je zanimiva tudi iz vidika trenutno zelo priljubljenega staroverstva, oziroma naravoverstva (januar, 2019), kot mu tudi pravijo in katerega gibanje je sprožil znameniti Pavel Medvešček s svojimi izvrstnimi knjigami o predvsem posoških starovercih. Vrtače so plitve površinske jame in moč, ki veje iz njih je zemeljskega značaja. Upravnik, ki je bil očitno veren kristjan, je po ozdravitvi postavil kapelico posvečeno Mariji Lurški. Le-ta je tradicionalno upodobljena v votlini oziroma lahko rečemo, da pod zemljo. S tem se je poklonil naravnim blagodejnim silam, ki so jih pred njim verjetno častili tudi okoliški staroverci, le da je zahvalo namesto v staroverski megalit odel v krščanski plašč. Postavitvi kapelice so sledila množična romanja bolnikov upajočih na čudežno ozdravitev. Romanja so prenehala z drugo svetovno vojno.
 
Povezava na izlet Lipica.