Pot ob Iški

 Družinski izlet po Iškem morostu nas vodi po krožni poti iz katere se vidijo hribi Krimskega pogorja.     Družinski izlet po Iškem morostu nas vodi po krožni poti iz katere se vidijo hribi Krimskega pogorja.     Družinski izlet po Iškem morostu nas vodi po krožni poti iz katere se vidijo hribi Krimskega pogorja.
 
 Pot ob reki Iški - za gps sled, galerijo pritisni na zgornje ikone
 
{source}
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     <title>Pot ob Iški</title>
<style>
*, *:before, *:after {
  -moz-box-sizing: border-box; -webkit-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box;
}
b {
    font-size: 14px;
}
b#b01 {
     color: #FD6905;
}
br {
    margin-bottom: 10px;
}
br#br01 {
    margin-bottom: 0px;
}
.glavni {
      position: relative; margin: .5em;
}
.levi {
    margin-bottom: .5em;
    text-align: justify;
    
}
.desni {
   text-align: center;
   padding-left: 0px;
   padding-right: 0px;
}
@media screen and (min-width: 760px) {
    .levi {    
        margin-right: 50%;
    }
    .desni {
        position: absolute; top: 0; right: 0; width: 50%;
        text-align: center;
        margin-top: 5px;
        padding-left: 35px;
        padding-right: 35px;

}

</style>
</head>
<body>
<div class="glavni">
<div class="levi">
 <p>

Opisana pot ob reki Iški je namenjena družinam z otroki do dveh let, saj se jo da prehoditi tudi z vozičkom za otroke. Deloma sledi učni poti Pot ob Iški in učni poti Iški morost. Lepo se jo da združiti s potjo Iški morost. Z njo si deli zadnji del poti, ki ga lahko prehodimo z vozičkom zgolj v suhem vremenu. Hodimo večinoma po makadamskih cestah na obeh straneh reke Iške. Na poti se zlasti lepo vidi Krim z obdajajočim hribovjem. Opisana pot se nahaja v regiji Gorenjska, Bovška in Kroška in podregiji Ljubljansko barje.

<br>

</p>

<!--
<img src="https://vnaravi.si/images/vnaravi/druzinski-izlet-1x-otroci.jpg" alt="Obelunec je družinski izlet, ki ga lahko opravimo tudi z vozičkom za otroke, le nekoliko ga moramo porivati." title="družinski izlet" style="width:150px;height:118px;">
<p>
<b>Družinski izlet:</b>  Po zahtevnosti je opisana pot primerna tudi za otroke stare do 2 leti, je pa zanje predolga. Otroci stari 2 do 3 leta bi jo morali večinoma, odvisno od zmožnosti, prehoditi. Pot se da opraviti tudi z vozičkom za otroke, le pri Švicariji je potrebno voziček nekoliko bolj poriniti. Opisana pot je zgolj eden izmed številnih možnih predlogov in si jo lahko prilagodimo po lastnem okusu in zmožnostih otrok.
<br>
</p>
-->
<p>
<b>Zahtevnost:</b> Sprehod.

<br>
</p>
<p>
<b>Oprema:</b> Običajna pohodniška oprema.
<br>
</p>
<img src="/https://vnaravi.si/images/gumbi-article/sprehod-vis.jpg" alt="višina" title="višinska razlika" style="width:45px;height:45px;">
<img src="/https://vnaravi.si/images/gumbi-article/sprehod-vis-1.jpg" alt="višina" title="višinska razlika" style="width:45px;height:45px;">
<img src="/https://vnaravi.si/images/gumbi-article/sprehod-vis-2.jpg" alt="višina" title="višinska razlika" style="width:45px;height:45px;">
<p>
<b>Višina:</b> 290 m<br id="br01"><b>Višina izhodišča:</b> 294 m<b><br id="br01">Višinska razlika:</b> 4 m
<br>
</p>
<p>
<b>Izhodišče:</b> Južno ljubljansko obvoznico zapustimo na izhodu za Ig. V Igu na krožnem križišču zavijemo desno proti Podpeči. Takoj za Igom zavijemo desno proti naselju Brest. Tu zavijemo levo. Vozimo se do reke Iške in takoj za mostom zavijemo desno na makadamsko cesto in parkiramo ob informativni tabli. Vkolikor ne želimo tu pustiti vozila se zapeljemo naprej po makadamski cesti do manjšega mostiča preko reke Iške in parkiramo na drugi strani reke ponovno pri informativni tabli.


 <br>
</p>
<img src="/https://vnaravi.si/images/gumbi-article/sprehod-cas.jpg" alt=as hoje" title="čas hoje" style="width:45px;height:45px;">
<img src="/https://vnaravi.si/images/gumbi-article/sprehod-cas-1.jpg" alt="čas hoje" title="čas hoje" style="width:45px;height:45px;">
<img src="/https://vnaravi.si/images/gumbi-article/sprehod-cas-2.jpg" alt="čas hoje" title="čas hoje" style="width:45px;height:45px;">
<p>
<b>Časi:</b> Opisana krožna pot - 1 ura 30 minut.

<br>
</p>
<p>
<b>Sezona:</b> Vsi letni časi.
<br>
</p>
<img src="/https://vnaravi.si/images/gumbi-article/sprehod-raz.jpg" alt="opis poti" title="opis poti" style="width:45px;height:45px;">
<img src="/https://vnaravi.si/images/gumbi-article/sprehod-raz-1.jpg" alt="opis poti" title="opis poti" style="width:45px;height:45px;">
<img src="/https://vnaravi.si/images/gumbi-article/sprehod-raz-2.jpg" alt="opis poti" title="opis poti" style="width:45px;height:45px;">
<p>
<b>Vzpon:</b>   Po makadamski cesti hodimo ob reki Iški vse do manjšega mostička, ki prečka reko Iško. Prečkamo reko in zavijemo levo na travnato pešpot, ki nas vodi ob reki Iški mimo visokega grmovja, ki občasno tvori visok naravni hodnik in mokrotnih travnikov. Ko pridemo do lesene brvi se po njej sprehodimo do razgledišča. Nato se po isti poti vrnemo do mostiča čez reko Iško, le da ne zavijemo desno čez njega, temveč nadaljujemo levo po makadamski cesti. Sledimo ji vse do ceste po kateri smo se pripeljami. Prečkamo reko Iško in že smo na izhodišču.

 <br>
</p>
<p>
<b>Sestop:</b>  Na izhodišče nas pripelje opisana krožna pot.
</p>
<p style="margin-top:25px">
Mobilni pogled:<br>
- za več fotografij pritisni na povezavo <a href="/https://vnaravi.si/galerija/category/194-pot-ob-iski"><b id="b01">Pot ob Iški</b></a> -
            
</p>
</div>
<div class="desni">
     
<p>
<a href="/https://vnaravi.si/gps-sledi/viewtrack/202-pot-ob-iski">
     <img src="/https://vnaravi.si/images/gps/pot-ob-iski-gps.jpg" alt="Orientacija po izletu ob Iški rečici je povsem preprosta." title="Za gps sled pritisni na sliko ali na gumb pod glavnim naslovom." style="width:350px; height:auto;">
</a>
</p>
 <p>
<a href="/https://vnaravi.si/images/article-images/pot-ob-iski.jpg">
     <img src="/https://vnaravi.si/images/article-images/pot-ob-iski-2.jpg" alt="Izlet ob Iški rečici nas bodi po Ljubljanskem barju mimo informativnih tabel." title="Pot ob Iški" style="width:350px; height:auto;">
</a>
</p>
<p>
<a href="/https://vnaravi.si/images/article-images/pot-ob-iski-1.jpg">
     <img src="/https://vnaravi.si/images/article-images/pot-ob-iski-3.jpg" alt="Družinski izlet po Iškem morostu nas vodi po krožni poti iz katere se vidijo hribi Krimskega pogorja."  title="Pot ob Iški" style="width:350px; height:auto;">
</a>
</p>
</div>
</div>
</body>
</html>

{/source}