586  Grad Šumberk
1552  3 dnevni izlet: Podgrad - Janče - Sveti Miklavž - Ušte - Cicelj - Murovica - Podgrad
2207  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
2472  Slovenske Konjice - grad Konjice - Stolpnik
2154  Grad Lindek