2781  Kobilja glava
4430  Peca-Kordeževa glava
3682  Črna glava