455  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
2048  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
1858  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
2289  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
2348  Matajur - Mrzli vrh, Kuk nad Livkom, Livek - Jevšček, 4 izleti