834  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
946  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
1218  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
1339  Matajur - Mrzli vrh, Kuk nad Livkom, Livek - Jevšček, 4 izleti
1600  Kalični vrh - Kamni grič - Dom na Travni gori