419  Potoki - Ajdna - Valvasorjev dom pod Stolom - Završniško jezero - Potoki, krožna pot
856  Podgorje - Kojnik - Golič - Kavčič - Lipnik, Podgorje - Slavnik
1158  Izvir Podlomščice - Županova jama - protiturški tabor Cerovo
1475  Podlomščica
1552  3 dnevni izlet: Podgrad - Janče - Sveti Miklavž - Ušte - Cicelj - Murovica - Podgrad