694  Korita in naravni most Krčnik na potoku Kožbanjšček v Goriških brdih
3692  Po Semiški gori: Gaber - Semenič - Smuk - panoramska cesta
4007  Gradiški grič
4295  Pot ob Iški
3971  Iški morost