1480  Potoki - Ajdna - Valvasorjev dom pod Stolom - Završniško jezero - Potoki, krožna pot
2129  Izvir Podlomščice - Županova jama - protiturški tabor Cerovo
3111  Koča Pesnik - Ribniška koča - Jezerski vrh - Ribniško jezero - Črni vrh - Velika Kopa - Mala Kopa
3609  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
3631  Škalsko jezero