162  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
109  Debevčev mlin
144  Klobuk
198  Sveti Tomaž nad Praprotnim, dve izhodišči
384  Lavričeva koča na Gradišču