882  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
984  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
975  Sveti Tomaž nad Praprotnim, dve izhodišči
1614  Breginj, Napoleonov most, Robidišče, Marija Snežna nad Breginjem
1374  Matajur - Mrzli vrh, Kuk nad Livkom, Livek - Jevšček, 4 izleti